Baseball

野球で戦争する異世界で超高校級エースが弱小国家を救うようです。 第01-04巻 [Yakyu de Senso Suru Isekai de Chokokokyu esu ga Jakusho Kokka o Suku Yodesu vol 01-04]

野球で戦争する異世界で超高校級エースが弱小国家を救うようです。 第01-04巻 [Yakyu de Senso Suru Isekai de Chokokokyu esu ga Jakusho Kokka o Suku Yodesu vol 01-04]

Continue reading